Single Sign On software voor:

Eindgebruikers

Eindgebruikers Single Sign On

Voor eindgebruikers is gebruikersgemak belangrijk. Uit recent onderzoek is gebleken dat ruim 28 procent van de medewerkers meer dan 12 verschillende gebruikersnaam en wachtwoordcombinaties moeten onthouden om hun dagelijkse werk te kunnen doen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de productiviteit van eindgebruikers en de organisatie. Door het loginproces te vereenvoudigen en het aantal logins te reduceren kan dit probleem worden verholpen.

Afdeling ICT

Single Sign on voor de helpdesk

Wanneer eindgebruikers verschillende wachtwoorden moeten onthouden, is de kans groot dat problemen zich voordoen. Als zij hun wachtwoord vergeten, dienen zij de helpdesk te bellen om hun wachtwoord te resetten. De IT helpdesk is druk bezig met het resetten van vergeten wachtwoorden en heeft daardoor minder tijd voor het oplossen van meer kritische issues. Door SSO te gebruiken hoeven eindgebruikers nog maar één wachtwoord en gebruikersnaam te onthouden en zullen zij dus minder snel hun wachtwoord vergeten. Dit resulteert in minder wachtwoord gerelateerde calls naar de helpdesk.

Security officers

Single Sign On en de security officer

SSO biedt diverse compliancy mogelijkheden voor Security Offices. Authentication Management maakt het mogelijk om sterke authenticatie (two-factor authentication) in te voeren zonder dat eindgebruikers er hinder van ondervinden. Met Single Sign On software is het tevens mogelijk om toegang tot het gehele netwerk voor een bepaalde eindgebruiker met één druk op de knop te ontzeggen, in plaats van voor iedere afzonderlijke applicatie. Single sign on software biedt rapportages over de datum en tijd waarop accounts van users toegang hebben verkregen.

Vergelijk eenvoudig welke enterprise single sign on oplossing het beste past bij uw bedrijf.