Return on investment (ROI) voor Enterprise Single Sign On (SSO)

Gebruikers die hun wachtwoord kwijt zijn of zijn vergeten trachten op meerdere manieren hun wachtwoord te achterhalen. Sommige gebruikers gebruiken maar een kleine set wachtwoorden of variaties op hetzelfde wachtwoord die zij regelmatig gebruiken. Anderen hebben hun wachtwoord opgeschreven en proberen het blaadje te vinden. Als dit niet lukt, zullen zij de hulp van de IT-helpdesk moeten inschakelen om hun wachtwoord te resetten.

Door het inzetten van Single Sign On Software is het mogelijk om dit soort problemen te voorkomen.

ROI Calculator

Het is vrij eenvoudig om de ROI te berekenen die u kunt verwachten met de implementatie van Enterprise Single Sign-On Software. Door de onderstaande informatie in te vullen, kunt u eenvoudig een samenvatting van besparing en kosten berekenen en eventueel ook de ROI.

Besparing:
  • Neem het aantal wachtwoord gerelateerde helpdesk calls, gemiddelde tijd die nodig is voor de helpdesk om dit probleem op te lossen en het gemiddelde uurtarief van het helpdesk personeel. Nu kunt u de totale kosten van een wachtwoord gerelateerde calls berekenen.
  • Neem het aantal niet-productieve medewerkers dat hun wachtwoord is vergeten (is gelijk aan het aantal wachtwoord gerelateerde helpdesk calls), de gemiddelde tijd dat zij niet productief zijn en het gemiddelde uurtarief van de medewerker. Nu kunt u de totale kosten van de non-productiviteit berekenen.
  • Neem aantal logins in applicaties waarin medewerkers jaarlijks moeten inloggen (is het aantal medewerkers x 240 werkdagen), de gemiddelde tijd die nodig is voor het inloggen en het gemiddelde uurtarief van de medewerker. Nu kunt u de totale kosten van alle logins berekenen.
Kosten:
  • Neem de licentiekosten van de SSO Software. Dit is meestal gebaseerd om het aantal gebruikers en applicaties die men beschikbaar wil maken door SSO.
  • Neem tot slot de implementatiekosten en onderhoudskosten.