Wat is SSO?

In hedendaagse organisaties moeten gebruikers toegang hebben tot een groot aantal applicaties. Met het oog op steeds strikter wordende beveiligingseisen moeten eindgebruikers voor vrijwel alle applicaties een ander gebruikernaam en wachtwoord invoeren. Dagelijks kan dat neerkomen op het onthouden en invoeren van logingegevens voor 12 verschillende applicaties of meer.

Dit leidt tot een aantal problemen:

  • De handmatige invoer van login credentials is tijdrovend en niet gebruiksvriendelijk.
  • Gebruikers hanteren onveilige methodes om wachtwoorden te onthouden, zoals wachtwoorden noteren op postits of een papiertje onder het keyboard.
  • De helpdesk ontvangt regelmatig telefoontjes van gebruikers die hun wachtwoord zijn vergeten. Dit resulteert in toenemende supportkosten.

Deze problemen stonden aan de basis van de ontwikkeling van Enterprise Single Sign On (SSO) oplossingen. Met Single Sign On software hoeven gebruikers slechts één keer in te loggen op de SSO oplossing (single login), waarna de software automatisch de overige loginprocedures van iedere volgende applicatie die wordt geopend afhandelt. De SSO oplossing logt de gebruiker automatisch in en vult voor iedere applicatie de juiste logingegevens in.

De enige overgebleven login kan verder worden vereenvoudigd en beveiligd door SSO uit te breiden met Authentication Management (inloggen met smartcard). De loginprocedure is dan gebaseerd op een combinatie van een smartcard met een pincode. Gebruikers kunnen inloggen door hun smartcard bij een reader te houden en een pincode in te voeren. Dit betekent dat zij niet langer (complexe) wachtwoorden dienen te onthouden, maar wel nog steeds direct toegang hebben tot alle applicaties in het netwerk. Het resultaat is veilige toegang (gebaseerd op tow-factor authentication) en optimale gebruiksvriendelijkheid.

Klik hier voor meer funtionaliteiten van Single Sign On.